۱۳۹۵/۰۵/۲۷

قیمت ورق گالوانیزه

در تاریخ 95/05/27 ساعت9  بروز شده ...
۱۳۹۳/۰۶/۱۳

12/6/93قیمت ورق گالوانیزه

در تاریخ 93/06/12 ساعت9  بروز شده ...
۱۳۹۲/۰۹/۱۹

قیمت ورق گالوانیزه92/9/19

در تاریخ 92/06/26 ساعت9  بروز شده ...
۱۳۹۲/۰۶/۲۶

قیمت ورق گالوانیزه92/6/26

در تاریخ 92/06/26 ساعت9  بروز شده ...
۱۳۹۲/۰۶/۲۴

قیمت ورق گالوانیزه92/6/24

در تاریخ 92/06/24 ساعت9  بروز شده ...
۱۳۹۲/۰۵/۲۹

قیمت ورق گالوانیزه

در تاریخ 92/05/29 ساعت9  بروز شده ...
۱۳۹۲/۰۲/۲۲

قیمت ورق گالوانیزه92/02/22

در تاریخ 92/02/22 ساعت9  بروز شده ...
۱۳۹۲/۰۲/۴

قیمت ورق گالوانیزه92/02/04

در تاریخ 92/02/04 ساعت9  بروز شده ...
<< < 1 2 3 4 > >>
فروش فوری
ــ
خرید فوری
ــ