۱۳۹۱/۰۶/۱۲

آیا بازار به ثبات.....

آیا بازار به یک ثبات نسبی رسیده است ...
1968
۱۳۹۱/۰۶/۱۱

به روز شده در ...

قیمتها در تاریخ  ساعت9/00 بروز شده ...
1909
۱۳۹۱/۰۶/۱۱

به روز شده در ...

      قیمتها بروز شده در ...
1901
۱۳۹۱/۰۵/۲۸

برگشت زودتر از.....

پس از اینکه بازار فولاد در چند روز ...
1896
۱۳۹۱/۰۶/۱۱

به روز شده در ...

در تاریخ  ساعت 11  بروز شده است ...
1860
۱۳۹۱/۰۶/۱

ایا قیمت ورق به ارز ....

امروز اواسط وقت قیمت ورق کمی تحت تاثیر ...
1858
۱۳۹۱/۰۶/۱۳

سرایت ثبات قیمت فولاد به اولین روز هفته ....

با به پایان رسیدن تعطیلات تهران و به ...
1855
۱۳۹۱/۰۶/۲۰

قیمت ورق سیاه ...

قیمتها در تاریخ 20/6/91 ساعت13 بروز شده ...
1836
۱۳۹۱/۰۶/۲۱

قیمت ورق سیاه ...

قیمتها در تاریخ 21/6/91 ساعت10بروز شده است ...
1835
۱۳۹۱/۰۶/۱۸

تغییر قیمت در اولین ...

در اولین روز هفته و متاثر از نوسان ...
1831
فروش فوری
ــ
خرید فوری
ــ